Ambition vs Mythic (2017-10-13 02:14 GMT)

Last odds:

3.46700
(11.6%)
1.20900
4.00000
(8.3%)
1.20000
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a
n / a

Odds history:

Ambition

Mythic